Yöneticilik Koçluğu

                              "İŞLETMENİZİ,                   

           
TREN KAPTANI GİBİ DEĞİL,

                            GEMİ KAPTANI GİBİ YÖNETİN..."

 

YÖNETİCİ KOÇLUĞU SİZE NE KAZANDIRIR?

- Varsa ortaklarınızla daha uyumlu çalışacak, daha iyi analaşacaksınız
- Ekibinizi daha verimli çalıştıracak ve iş yerinize bağlılıklarını geliştireceksiniz
- Müşterilerinizle daha yakından ilgilenecek ve müşteri memnuniyetlerini arttıracaksınız

- Yönetici becerilerinizi geliştirerek, kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırabileceksiniz,
- Bu arada İŞLETMENİZDE TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR olacak
Yönetici Koçluğu Nedir? Ne yapar?
   

TAKİP İŞ KOÇLUĞU; Tarafsız, Etkin ve Sürekli Bir İş Geliştirme Platformudur.

         

         Günümüz dünyasında şartlar ve araçlar o kadar hızlı değişiyor ki, bazen “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü bile yetersiz kalabiliyor. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile organizasyonel yapılar, görev tanımları gibi görece makro kavramların yanı sıra çalışanların bakış açıları ve istekleri de değişimden etkileniyor.

        Üst ve orta düzey yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilir, tarafsız ve bağımsız bir gelişme ortamında vizyon sahibi liderlere dönüşerek değişimi yönlendirebilirler.

       Yönetici koçluğu, koçun uzman rolünü üstlendiği olaylarda, daha çok yöneticinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği durumlar arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişime de fırsat verir.

     Danışanlar ve koçlar yapılacak eşleştirmeler doğrultusunda kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve yerlerde buluşarak koçluk seanslarını gerçekleştirirler. Koçluk hizmetinin verimli olması için Adler Central Europe her danışanın koçuyla minimum 10 seans birlikte olmasını tavsiye eder.


    

Kendinizi Geliştirin İşletmenizi Büyütün

 

İşletmelerin sürdürülebilirliğinin, topluma katkıda bulunmayı amaç edinmiş, hayal kuran, ilham veren “gerçek” liderlerde ve bütünselliğe, çeşitliliğe, kadın-erkek dengesine önem veren “katılımcı” yönetim yaklaşımıyla geröekleşir.

 

 

İşyerlerinde zihin kadar kalbe, beden kadar ruha yer verilmelidir.

 

 

Bunlar dengede olmadığında, ne verilen kararlar, ne yapılan seçimler ne de alınan aksiyonlar gerçek ve kalıcı başarıya ulaşamaz.

 

 

Etkin liderlik gücü dış etkenlerden değil (ünvan, mevki, çevre, isim) iç güçler-den yani özden alır. İnsanları korkuyla değil sevgiyle ve ilhamla harekete geçirir.

 

 

Liderin zihni ve bedeni kadar kalbini ve ruhunu da işe katması, bunun için de kalbi sevgi dolu olmalıdır. Ekibine baba şefkati ile muamelede bulunmalıdır.ve ruhuyla temasta olması önemlidir.

Bunu Nasıl Yapıyoruz?

 

Araştırma verilerine göre, yetişkin gelişiminde en etkili yöntem deneyimlemeye dayalı çalışmalardır. Biz de dönüşüm çözümlerimizde deneyimlemeye odaklanmayı önemli görüyoruz. Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselliğinin kimliklerle değil, kişiliklerle deneyimlenmesine  odaklanıyoruz. Bilimsel metodoloji kullanıyoruz

 

Grup  Koçlukları:

 

Sadece farkındalık kazanmanın dönüşüm için yeterli olmadığını da biliyoruz. Kazanımların hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da katılımcılarımızı grup koçlukları ile destekliyoruz.

 

 

‘Planlar hemen sıkı çalışmaya dönüşmezse, iyi niyet olarak kalır.’ – P. Drucker

 

 

Her katılımcı atölye çalışmalarından bireysel aksiyon planı ile ayrılır. Atölye çalışmalarının ardından 2-3 hafta sonra gerçekleştirilen Grup Koçluklarının amacı,  Atölye çalışmalarında öğrenilenlerin davranış olarak hayata geçmesini desteklemek, deneyimleri paylaşmak, grubun birbirinden öğrenmesini, yaşadıkları olaylardan bilgi ve tecrübelerini arttırmalarını sağlar.

 

 

Birebir Koçluklar:

 

Amacı Programın başındaki birebir koçlukta, katılımcıların programdan beklentilerini kişisel hedeflerini ve program sonunda bekledikleri net çıktıları almak, ikinci görüşmede, bir ara değerlendirme yapmak ve programın katılımcı üzerinde oluşturduğu etkiyi değerlendirmek, değişim ile kazanımları deneyimleri ve geleceğe yönelik aksiyon planlarını almak, üçüncü ve son görüşmede, programın başta belirlenen hedeflerle ve çıktılarla değerlendirmesini yapmak.

 

 

Etkili ve Özgün Liderlik

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu, yönetim kademesinde olanlara, iş hayatlarında öğrenme, performans veya doyum konularında arzuladıkları sonuçlara ulaşmalarında; liderlik, yöneticilik, iletişim gibi konularda becerilerini geliştirmelerinde; etkili geri bildirim, yaşam dengesi, öncelik belirleme gibi temel yetkinlik konularda performanslarını arttırmalarında destek olan koçluk hizmetidir.

Sürdürülebilir, pozitif liderlik kültürünü benimsemiş şirketler için, liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir programdır.

Programın Amacı

 

 

·         Pozitif bakış açısı ve ortak dil oluşturmak,

·         Güçlü yönler ve değerler hakkında farkındalık kazandırmak,

·         Etkin dinleme, güçlü sorular, geribildirim ve takdir becerilerini güçlendirmek,

·         Etkin ve etkili liderlik duruşunda deneyim kazandırmak,

·         Liderlik vizyonunu netleştirmek,

·         Liderlik vizyonuna taşıyacak eylem ve davranışları planlamak,

·         Arketip modellerini liderliğe uyarlamaktır.

 

Sürdürülebilir Liderlik

 

Yeni Nesil Liderlik Becerileri

·         Çağımızda yeni nesil liderlik becerilerine gereksinim duyulmaktadır. Ekiplerine daha yakın olan, takdir eden, etkin geribildirim veren, karşısındaki önemsediğini hissettiren liderlik becerilerinin geliştirilmesini destekleyen bir dönüşüm programıdır.

·         Sürdürülebilir pozitif kültürel değişimi oluşturmada bir lider olarak nasıl etkili olabileceklerini fark ettirmeyi amaçlar.

 

Liderlik Orkestrası

·         Takım olmak, bir orkestrada olduğu gibi her müzisyenin kendi uzmanlığı ve sanatını konuştururken, diğer taraftan bütünün bir parçası olduğunu farketmesi ile yakalanır. Her müzisyenin, yani takım üyesinin, tavır ve ruh hali takımın diğer bireylerini ve ilişki ortamını etkiler. Başarılı sonuçların ve güzel tınıların ancak BİR olunduğunda yakalanabileceğine inanıyoruz. Programımız bu BİRlik anlayışını güçlendirmeyi amaçlar. Deneyimimiz bu birlik arttıkça takım üyelerinin kuruma ve birbirlerine olan inanç, güven ve bağlılıklarının da olumlu yönde etkilendiğini gösterir.

·         Liderlik takımınının (yönetim ekibi) birbirleriyle ve kendi ekipleri ile daha uyumlu, daha olumlu ve daha verimli çalışmasını destekler. Takım koçluğu prensip ve uygulamalarına dayanır.

Liderlikte Kadın Eli

Kurumlara özel kadın liderlik gelişim programıdır. Dünyanın ve organizasyonların, eril liderlik özelliklerine olduğu kadar dişil liderlik özelliklerine de ihtiyacı olmasından doğmuştur. Bu program, iş hayatındaki eril / dişil liderlik özelliklerini farkettirip, aralarındaki dengenin kurulmasını destekler. Kalp-Zihin-Ruh-Beden bütünlüğünde düşünme, hissetme, keşif ve yenilenme deneyimi sağlayan, kadınlara özel bir içsel liderlik gelişimi koçluğudur.

         NEDEN PROFESYONEL
YÖNETİCİ KOÇLUĞU?

        Koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor: Kısa süre öncesine kadar koçluk “arızayı gidermek” amaçlı bir terapi çeşidi olarak görülürken artık temel yetkinlikleri iş tanımlarına ve performans değerlendirmelerine ilk sıradan giren bir meslek olarak anılıyor. Liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline geliyor.

           Yöneticilerin ‘benim dediğim olacak’ yaklaşımının yerini yeni bir profesyonellik alıyor: Yöneticilerin alanlarında uzman olmalarının yanı sıra ekiplerini geliştirmek ve uyumlu çalışma ortamı yaratarak performansı arttırmak konusunda da beceri göstermeleri gerekiyor. Liderler ekiplerinin inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarını geliştirmenin öğrenilebilir bir beceri olduğunu artık biliyorlar.

         Koçluk becerileri, toplantılar için vazgeçilmez bir özellik olarak görülüyor: Çok fazla toplantıya girip çıkmaktan gün geçtikçe daha fazla yorulan çalışanların şikayetleriyle birlikte yöneticiler artık daha derin bir anlayış sağlamak için, soru sormak gibi koçluk becerilerini uygulamanın, bu toplantıların değerini artırdığını anlıyorlar.


 

Koç Seçimi Süreci – En Uygun Olanı Bulma

         Yönetici koçluğunun en önemli esaslarından biri, koç ve yönetici danışanın birbirine karşı rahat olmasıdır. Özellikle de yönetici danışan, birlikte çalıştığı koçla iyi bir uyum sağladığını hissetmek ister.

      Seçim görüşmelerinizin öncesinde üzerinde durmanız gereken bazı soruları şöyle sıralayabiliriz:

  

  • Bir koçta aradığım özellikler nelerdir?
  • Aldığım koçluk hizmetinde hangi noktalara odaklanmak istiyorum?
  • Koçuma güven sağlayabilmem için, onun hakkında neler bilmem/öğrenmem gerekiyor?
  • Koçuma güvenebileceğime inanmam için onun hakkında neler hissetmem/duymam gerekiyor?
  • Koçluğa ilişkin ne gibi kaygılarım var?
  • Koçunuzu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörlerse şöyle sayılabilir:


  UYUM ÖNEMLİDİR!

 • Dostça bir ilişki
 • Koça duyulan güven
 • Liderler için Yönetici Koçluğu Hizmeti neden veriliyor?
 • Yönetici Koçluğu Programı, siz bu önceliklere odaklanırken, size kişiselleştirilmiş bire bir destek sağlamanın yanında, bir koç ve koçlar lideri olarak gelişiminizi sürdürmenize yardımcı olur.
 • Bir Yönetici Koçu ile çalışmak, güçlü noktalarınızı daha da güçlendirmeye ve gelişim alanlarınıza odaklanmaya gayret ettiğiniz sırada, sizin için özel ve gizli bir öğrenme ortamı sunar.
 • Danışanlar birlikte çalışmak istedikleri koçları kendi belirleyecekleri kriterler doğrultusunda seçerler.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Sitemizin güvenliği, Let's Encrypt Authority X3 ile sağlanmaktadır. TAKİP İŞ KOÇLUĞU- Taze Kalalım İş Platformu resmi web sitesidir.