İnsan Kaynakları Koçluğu

"EKİBİNİZE LİDERLİK YAPIN,

        PATRONLUK YAPMAYIN,

              İŞ YERİ BAĞLILIKLARI VE

                     VERİMLİLİKLERİ ARTSIN." İNSAN KAYNAKLARI KOÇLIĞU İLE NELER
 
KAZANIRSINIZ? 

 

- Ekibinizin iş ve görev tanımları yapıldığı için daha verimli çalışırlar

- Personel alımlarında gerektiği kadar personel alırsınız, atıl personel bulunmaz
- Yeni persoenel aldığınızda oryantasyon eğitimi aldığı için daha çabuk uyum sağlar ve daha hızlı veriri alınır
- İş yeri kültürü kendilerine anlatıldığı için, iş yeri bağlılıkları daha fazla olur, sık personel değişikliği olmaz.Takım Koçluğu

   Kurumların vizyon, misyon, değer ve hedeflerini saptamalarında, koçluk yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak, bu sanatı öğretmek ve takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile verilen koçluk hizmetidir.

İnsan Kaynakları Nedir?


    Bilindiği gibi isletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir.

 

          Bu bağlamda İnsan Kaynakları Nedir sorusunu tanımlarsak, kısaca bir örgütte yani işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

 

 

      Her ne kadar insan kaynakları nedir sorusuna birçok kişi firmalarda işe alma işini yapan birimdir gözüyle baksa da aslında insan kaynakları yönetimi bu görevinin yanında firma içinde insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir.


İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?


         İnsan Kaynakları uzmanları sosyal platformlardan (Linkedin) iş ve kariyer sitelerinden işçi taraması yapar ve işe yerleştirir. İnsan kaynakları dediğimizde aklımıza ilk gelen ve en belirgin görevlerden birisi budur. Ayrıca çalışan ilişkileri, bordrolama ve özlük işleri, performans değerlendirme ve eğitim gibi görevleri de vardır. İnsan Kaynakları yöneticileri şirketin hedefleri doğrultusunda işe alım planlaması gibi insan kaynaklarını ilgilendiren planlamalar yaparak şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütür. Bilmemiz gereken en önemli husus insan kaynakları uzmanları yalnızca işe alım yapmaz, bununla birlikte insan kaynaklarının 
gelişen işletme bilimi ve değişen iş süreçlerine uygun görevleri vardır.

Bir insan kaynakları uzmanının ortalama günlük işleri şunlardır:

·         Çalışanların ya da işe alınacak personelin iş tanımlarını belirlemek için ilgili departman yöneticileriyle ya da daha küçük işletmelerde işverenle görüşmeler yapmak,

·                        İş başvurusu yapan adayların eğitim durumlarını, deneyimlerini ve diğer özelliklerini incelemek,

·                         İşe alınacak kişilerin referans kontrollerini ve referans aramalarını gerçekleştirmek,

·         İşe alınacak kişileri ya da başvurusu red edilen adayları gerçekleştirilen işe alım sürecinden sonra bilgilendirmek,

·                                      Raporlama yapmak.

 İnsan Kaynakları Yöneticisinin Görevleri Nelerdir ?

·            Şirketin hedeflerine yönelik planlama yapmak ve iş gücünü iyileştirici çalışmalar yürütmek,

·                     Şirketin üst, orta, alt yönetimiyle çalışanlar arasında köprü vazifesi görerek aralarından problemleri çözmek, gerektiğinde ara buluculuk yapmak,

·         Şirketin istihdam politikasını evrensel ilkelere ve o ülkenin iş kanunlarına paralel ilerlemesi için düzenlemeler yapmak,

·               Mobbing gibi şirket içi psikolojik tacizin önlenmesi için eğitim ve etkinlikler düzenlemek ve yöneticileri bu konuda bilgilendirmek,

·                      İşe alma ve işten çıkarma süreçlerini denetlemek, onay vermek ve gerektiğinde ret etmek,

 

·                        Şirketin disiplin cezaları ve disiplin prosedürlerinin doğru şekilde işlemesini sağlamak.

 
 

TAKİP İŞ KOÇLUĞU
İNSAN KAYNAKLARI DESTEK PROGRAMLARI


    1.       Personel Bağlılık ve Verimliliği Arttırma Programı

2.       İş Analizi, İş Tanımları ve Görev Tanımları 

3.       İş Yeri Kültürü Oluşturma ve Etik Davranışlar

4.       Ekip Ruhu ve Takım Çalışması

5.       İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Sitemizin güvenliği, Let's Encrypt Authority X3 ile sağlanmaktadır. TAKİP İŞ KOÇLUĞU- Taze Kalalım İş Platformu resmi web sitesidir.